Studiehjälpmedel
Minnesbok


Minnesbok

En bok som påbörjades av Adam där hans ättlingars gärningar upptecknades. Även alla liknande uppteckningar som förts av profeter och trofasta medlemmar sedan dess. Adam och hans barn förde en minnesbok i vilken de skrev genom inspirationens ande och dessutom en bok om släktleden, vilken innehöll en släktuppteckning (Mose 6:5, 8). Sådana uppteckningar kan mycket väl spela en roll vid den slutliga domen.