Studiehjälpmedel
Officer


Officer

Romersk centurion med befäl över femtio till hundra man. Ett sådant kompani utgjorde en sextiondel av en romersk legion. (Se Matt. 8:5; Luk. 23:47; Apg. 10:1–8.)