Studiehjälpmedel
Moses lag


Moses lag

Genom Mose gav Gud lagar till Israels hus som ersatte den högre lag de underlät att lyda (2 Mos. 34; JSÖ, 2 Mos. 34:1–2; JSÖ, 5 Mos. 10:2 [tillägget]). Moses lag bestod av många principer, ceremonier, ritualer och symboler som skulle påminna folket om deras plikter och ansvar. Den innefattade moraliska, etiska, religiösa och fysiska bud och förrättningar – däribland offer (3 Mos. 1–7) – som var avsedda att påminna dem om Gud och deras plikter mot honom (Mosiah 13:30). Tro, omvändelse, dop i vatten och syndaförlåtelse ingick i lagen, liksom de tio budorden och många andra bud av högt etiskt och moraliskt värde. En stor del av den ceremoniella lagen fullbordades i och med Jesu Kristi död och uppståndelse, vilka avslutade offer genom blodsutgjutelse (Alma 34:13–14). Lagen handhades av aronska prästadömet och var ett förberedande evangelium som skulle föra dem som följde den till Kristus.