Studiehjälpmedel
Bröstplåtar, bröstsköld


Bröstplåtar, bröstsköld

I skrifterna nämns två slags bröstplåtar: 1) Framsidan på en soldats skyddsklädnad eller rustning. I symbolisk mening ska de heliga bära en rättfärdighetens bröstplåt (pansar) som skydd mot ondska (Jes. 59:17; Ef. 6:14). 2) Ett klädesplagg (bröstsköld) som bars av översteprästen enligt Moses lag (2 Mos. 28:13–30; 39:8–21). Den var gjord av linne med tolv ädelstenar anbringade. Den nämns ibland i samband med urim och tummim (L&F 17:1; JS–H 1:35, 42, 52).