Studiehjälpmedel
Vittnen om Mormons bok


Vittnen om Mormons bok

Herren befallde andra förutom profeten Joseph Smith att vittna om Mormons boks gudomlighet (L&F 17; 128:20). Se dessa vittnens vittnesbörd på de inledande sidorna i Mormons bok.