Studiehjälpmedel
Brevet till Filemon


Brevet till Filemon

En bok i Nya testamentet, tagen ur ett brev som skrivits av Paulus. Paulus brev till Filemon är ett privat brev som handlar om Onesimus, en slav som bestulit sin herre, Filemon, och rymt till Rom. Paulus sände honom tillbaka till hans herre i Kolosse tillsammans med Tykikus, den som förde med sig Paulus brev till kolosserna. Paulus bad att Onesimus skulle bli förlåten och tas tillbaka som en medkristen. Paulus skrev detta brev medan han var fängslad i Rom för första gången.