Studiehjälpmedel
Lat, lättja


Lat, lättja

Overksam och inte engagerad i rättfärdig verksamhet.