Studiehjälpmedel
Råd, råda


Råd, råda

Uppmaningar, varningar, anvisningar och undervisning från Herren och hans ordinerade ledare. I skrifterna används ordet ”råda” i betydelsen ge råd eller instruktioner.