Studiehjälpmedel
Melkisedek


Melkisedek

En stor högpräst, profet och ledare i Gamla testamentet som levde efter floden och under Abrahams tid. Han kallades Salems (Jerusalems) kung, fridsfursten, rättfärdighetens kung (vilket är betydelsen av namnet Melkisedek), och den allrahögste Gudens präst.