Studiehjälpmedel
Sion


Sion

De renhjärtade (L&F 97:21). Sion betyder också en plats där de renhjärtade bor. Den stad som Enok och hans folk byggde och som till sist togs upp till himlen för sin rättfärdighets skull fick namnet Sion (L&F 38:4; Mose 7:18–21, 69). I de sista dagarna kommer en stad med namnet Sion att byggas nära Jackson County, Missouri, Förenta staterna, till vilken Israels stammar ska samlas (L&F 103:11–22; 133:18). De heliga råds att bygga upp Sion var de än bor i världen.