Studiehjälpmedel
Skrifterna


Skrifterna

Ord, skrivna eller talade genom Guds heliga män, drivna av den Helige Anden. Kyrkans officiellt godkända heliga skrifter är i dag Bibeln, Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan. Jesus och Nya testamentets författare betraktade Gamla testamentets böcker som helig skrift (Matt. 22:29; Joh. 5:39; 2 Tim. 3:15; 2 Petr. 1:20–21). Se även Kronologisk översikt i tillägget.

Förlorad helig skrift

Det finns många heliga uppteckningar som nämns i skrifterna som vi inte har i dag, däribland följande böcker och författare: Förbundsboken (2 Mos. 24:7), Boken om Herrens krig (4 Mos. 21:14), Den redliges bok (Jos. 10:13; 2 Sam. 1:18), Salomos krönika (1 Kung. 11:41), siaren Samuels krönika (1 Krön. 29:29), profeten Natans krönika (2 Krön. 9:29), profeten Shemajas och siaren Iddos krönikor (2 Krön. 12:15), profeten Iddos utläggning (2 Krön. 13:22), Jehus krönika (2 Krön. 20:34), Hosajs krönika (2 Krön. 33:19), Henok (Enok) (Jud. 1:14) samt Zenocks, Neums och Zenos ord (1 Ne. 19:10), Zenos (Jakob 5:1), Zenock och Ezias (Hel. 8:20), en minnesbok (Mose 6:5) samt ett brev till korintierna (1 Kor. 5:9), till efesierna (Ef. 3:3), till Laodicea (Kol. 4:16) och från Judas (Jud. 1:3).

Skrifter ska bevaras

Skrifternas värde

Heliga skrifters framkomst profeterade