Studiehjälpmedel
Smörja


Smörja

I forna tider smorde Herrens profeter med olja dem som skulle utföra speciella uppgifter, till exempel Aron eller prästerna eller de kungar som skulle regera över Israel. I kyrkan i dag innebär smörjelsen att utgjuta en liten mängd invigd olja på personens huvud som en del av en speciell välsignelse. Detta kan endast ske med melkisedekska prästadömets makt och myndighet. Efter smörjelsen kan en person med samma prästadömes myndighet besegla smörjelsen och ge en speciell välsignelse till den som blivit smord.