Studiehjälpmedel
Fattiga


Fattiga

I skrifterna kan fattiga avse 1) människor som saknar sådana materiella ting som mat, kläder och husrum, eller 2) människor som är ödmjuka och utan högmod.

Fattiga på materiella ägodelar

Fattig i anden