Studiehjälpmedel
Nehemja


Nehemja

En israelitisk ädling i Babylon i Gamla testamentet (antingen levit eller av Juda stam) som var munskänk hos kung Artashasta, av vilken han fick kunglig fullmakt att bygga upp Jerusalems murar igen.

Nehemjas bok

Denna bok är en fortsättning på Esras bok. Den innehåller en redogörelse för framgångar och svårigheter i arbetet med Jerusalem sedan judarna återvänt från den babyloniska fångenskapen. Kapitel 1–7 berättar om Nehemjas första besök i Jerusalem och om återuppbyggnaden av stadsmurarna trots stort motstånd. Kapitel 8–10 beskriver de religiösa och sociala reformer som Nehemja försökte genomföra. Kapitel 11–13 ger en lista över namnen på dem som var värdiga och redogör för murens invigning. Verserna 4–31 i kapitel 13 berättar om Nehemjas andra besök i Jerusalem efter tolv års bortovaro.