Studiehjälpmedel
Syster


Syster

Som barn till vår himmelske Fader är alla män och kvinnor andligen bröder och systrar. I kyrkan används ofta ordet syster som tilltalsord till kvinnliga medlemmar och vänner till kyrkan.