Studiehjälpmedel
Princip


Princip

En grundläggande lärosats, sanning eller lag. Evangeliets första principer är tro på Herren Jesus Kristus och omvändelse (TA 1:4).