Studiehjälpmedel
Far, jordisk


Far, jordisk

En helig titel på den man som har avlat eller lagligen adopterat ett barn.