Studiehjälpmedel
Synagoga


Synagoga

En mötesplats använd för religiösa ändamål. På Nya testamentets tid var inredningen i allmänhet enkel och bestod av en ark med lagens bokrullar och annan helig skrift, en läspulpet och sittplatser för besökarna.

Ett lokalt råd av äldste ansvarade för varje synagoga. De avgjorde vem som skulle få tillträde och vem som skulle avvisas (Joh. 9:22; 12:42). Den viktigaste ämbetsmannen var synagogföreståndaren (Mark. 5:22; Luk. 13:14). Han var i regel skriftlärd, hade hand om byggnaden och hade överinseende över gudstjänsterna. Ett biträde skötte skrivarbetet (Luk. 4:20).

Det fanns en synagoga i varje stad där judar bodde, i såväl Palestina som på andra platser. Detta var till stor hjälp vid spridandet av Jesu Kristi evangelium eftersom kyrkans tidiga missionärer vanligtvis tilläts tala i synagogorna (Apg. 13:5, 14; 14:1; 17:1, 10; 18:4). Samma sed fanns bland missionärer i Mormons bok (Alma 16:13; 21:4–5; 32:1) liksom bland denna tidsutdelnings första missionärer (L&F 66:7; 68:1).