Studiehjälpmedel
Ordspråk


Ordspråk

Kort talesätt eller råd med moraliskt innehåll.

Ordspråksboken

En bok i Gamla testamentet som innehåller många liknelser, talesätt och poem, av vilka några skrivits av Salomo. Ordspråksboken citeras ofta i Nya testamentet.

Kapitel 1–9 innehåller förklaring om sann vishet. Kapitel 10–24 innehåller en samling talesätt om rätt och fel levnadssätt. Kapitel 25–29 innehåller de salomoniska ordspråk som nedtecknats av judakungen Hiskias män. I kapitel 30–31 finns bland annat en beskrivning av en dygdig kvinna.