Studiehjälpmedel
Josef, Marias make


Josef, Marias make

Make till Maria, Jesu mor. Josef var en ättling till David (Matt. 1:1–16; Luk. 3:23–38) och bodde i Nasaret. Han var trolovad med Maria. Strax före vigseln fick Maria besök av ängeln Gabriel, som tillkännagav att Maria utsetts till att bli Frälsarens mor (Luk. 1:26–35). Josef fick också en uppenbarelse om denna gudomliga födelse (Matt. 1:20–25).

Maria var Jesu enda jordiska förälder eftersom Gud Fadern var Jesu far. Men judarna trodde att Josef var Jesu far, och Jesus behandlade honom som sådan (Luk. 2:48, 51). Då Josef varnats genom drömmar från himlen, räddade han Jesusbarnets liv genom flykten till Egypten (Matt. 2:13–14). Sedan Herodes dött, sa en ängel till Josef att föra Jesusbarnet tillbaka till Israel (Matt. 2:19–23).