Studiehjälpmedel
Ämbete, ämbetsman


Ämbete, ämbetsman

Befattning med ansvar eller myndighet inom en organisation, avser i de heliga skrifternas terminologi ofta en befattning med prästadömets myndighet. Kan också avse de plikter som hör till befattningen eller den person som innehar befattningen.