Studiehjälpmedel
Trosartiklarna


Trosartiklarna

Tretton grundläggande trossatser som omfattas av medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Joseph Smith skrev dem först i ett brev till John Wentworth, redaktör på Chicago Democrat, som svar på begäran att få veta vad kyrkans medlemmar trodde på. Brevet kom att kallas Wentworth-brevet och publicerades först i Times and Seasons i mars 1842. Den 10 oktober 1880 antogs Trosartiklarna formellt av kyrkans medlemmar genom röstning och blev en del av Den kostbara pärlan.