Studiehjälpmedel
Löftets Helige Ande


Löftets Helige Ande

Den Helige Anden är löftets Helige Ande. Han bekräftar människornas rättfärdiga handlingar, förordningar och förbund såsom antagliga inför Gud. Löftets Helige Ande betygar för Fadern att de frälsande förrättningarna vederbörligen utförts och att tillhörande förbund hållits.