Studiehjälpmedel
Guds Lamm


Guds Lamm

En benämning på Frälsaren som syftar på att han är den som offrades för vår skull.