Studiehjälpmedel
Återlösningsplanen


Återlösningsplanen

Fullheten av Jesu Kristi evangelium, ämnat att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Den innefattar skapelsen, fallet och försoningen tillsammans med alla gudagivna lagar, förrättningar och lärosatser. Denna plan gör det möjligt för alla människor att bli upphöjda och i evighet leva hos Gud (2 Ne. 2; 9). I skrifterna kallas denna plan också frälsningsplanen, lycksalighetsplanen och barmhärtighetsplanen.