Studiehjälpmedel
Vrede


Vrede

Vrede är att visa humör. Herren manade sina heliga att kontrollera sin vrede (Matt. 5:22). Varken föräldrar eller barn ska vredgas på andra i familjen. I skrifterna liknas vreden ofta vid eld (2 Ne. 15:25; L&F 1:13).