Studiehjälpmedel
Predikaren


Predikaren

En bok i Gamla testamentet som innehåller tankar kring några av livets djupaste frågor.

Bokens författare, predikaren, skriver en stor del av boken ur deras synvinkel som är utan kunskap om evangeliet. Han skriver enligt världens människors uppfattningar – det vill säga de som är ”under solen” (Pred. 1:9). Mycket av boken verkar negativt och pessimistiskt (Pred. 9:5, 10). Detta är inte såsom Herren vill att vi ska se livet, utan snarare såsom predikaren sett att livet tycks för de icke upplysta på jorden. Den andligaste delen av boken är kapitlen 11 och 12, där skribenten drar slutsatsen att det enda som är av varaktigt värde är lydnad mot Guds bud.