Studiehjälpmedel
Jerusalem


Jerusalem

En stad belägen i det nutida Israel. Det är den mest betydelsefulla staden i den bibliska historien. Några av de heligaste platserna för kristna, judar och muslimer finns i denna stad och besöks regelbundet av många hängivna troende. Kallas ofta den heliga staden.

Jerusalem hette tidigare Salem (1 Mos. 14:18; Ps. 76:3), och var en jebuseisk stad tills den intogs av David (Jos. 10:1; 15:8; 2 Sam. 5:6–7), som gjorde den till sin huvudstad. Fram tills dess hade den mest tjänat som bergsbefästning omkring 800 meter över havet. Den omges av djupa dalgångar åt alla håll utom norrut.

Kung David bodde under sin regeringstid i Jerusalem i ett träpalats. Under Salomos regeringstid gjorde emellertid folket mycket för att försköna staden, bland annat byggdes ett kungapalats och ett tempel.

Sedan riket delats i Juda och Israels rike, förblev Jerusalem huvudstaden i Juda. Staden angreps ofta av ockupationsarméer (1 Kung. 14:25; 2 Kung. 14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25). Under Hiskia blev Jerusalem centrum för religiös dyrkan men förstördes delvis under åren 320 f.Kr., 168 f.Kr., och 65 f.Kr. Herodes återuppbyggde murarna och templet, men år 70 e.Kr. förstördes staden helt av romarna.