Studiehjälpmedel
Utvald, utvalda


Utvald, utvalda

De som av Gud utvalts till särskilda ansvar.

De utvalda är de som älskar Gud av allt hjärta och lever sådana liv som behagar honom. De som lever som sådana lärjungar kommer en dag att av Herren utses till att vara bland hans utvalda barn.