Studiehjälpmedel
Skilsmässa


Skilsmässa

Innebär att avbryta ett äktenskap genom borgerlig eller kyrklig lag. Enligt Nya testamentet tillät Gud skilsmässa under vissa omständigheter på grund av att folkets hjärtan var så hårda, men, som Jesus förklarade: ”Från början var det inte så” (Matt. 19:3–12). De heliga skrifterna avråder från skilsmässa i allmänhet och råder män och hustrur att älska varandra i rättfärdighet (1 Kor. 7:10–12; L&F 42:22).