Studiehjälpmedel
Röst


Röst

Enligt skrifterna förekommer ibland ett hörbart budskap uttalat av Herren eller hans budbärare. Andens röst kan också vara ohörbar och riktad till hjärtat eller sinnet.