Studiehjälpmedel
Manasse


Manasse

I Gamla testamentet den äldste sonen till Asenat och den Josef som såldes till Egypten (1 Mos. 41:50–51). Han och hans bror Efraim var sonsöner till Jakob (Israel) men adopterades och välsignades av denne som om de varit hans egna söner (1 Mos. 48:1–20).

Manasses stam

Manasses ättlingar räknades bland Israels stammar (4 Mos. 1:34–35; Jos. 13:29–31). Moses välsignelse över Josefs stam, vilken också gavs till Efraim och Manasse, finns nedtecknad i 5 Moseboken 33:13–17. Deras tilldelade land låg delvis väster om Jordan, och näst intill Efraims. De hade också kolonier öster om Jordan i de bördiga betesmarkerna i Basan och Gilead. I de sista dagarna ska Manasses stam hjälpa Efraims stam att samla in det skingrade Israel (5 Mos. 33:13–17). Mormons boks profet Lehi var ättling till Manasse (Alma 10:3).