Studiehjälpmedel
Hiskia


Hiskia

En rättfärdig kung i Juda i Gamla testamentet. Han regerade i tjugonio år, under den tid då Jesaja var profet i Juda (2 Kung. 18–20; 2 Krön. 29–32; Jes. 36–39). Jesaja hjälpte honom reformera både kyrka och stat. Han motarbetade avgudadyrkan och återinförde tempeltjänsten. Hiskias liv förlängdes femton år genom böner och tro (2 Kung. 20:1–7). Den första delen av hans regeringstid var framgångsrik, men hans uppror mot kungen av Assyrien (2 Kung. 18:7) resulterade i två assyriska invasioner: den första beskrivs i Jesaja 10:24–32, den andra i 2 Kung. 18:13–19:7. Vid den andra invasionen räddades Jerusalem av en Herrens ängel (2 Kung. 19:35).