Studiehjälpmedel
Den kostbara pärlan


Den kostbara pärlan

Guds rike liknas vid en ”dyrbar pärla” (Matt. 13:45–46).

Den kostbara pärlan är det namn som getts en av de fyra volymer av helig skrift som inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kallas ”standardverken”. Den första engelska upplagan av Den kostbara pärlan kom 1851 och innehöll visst material som nu ingår i Läran och förbunden. De upplagor som getts ut sedan 1902 innehåller 1) utdrag ur Joseph Smiths översättning av 1 Moseboken, kallad Moses bok, och Matteus 24, kallad Joseph Smith – Matteus; 2) Joseph Smiths översättning av några egyptiska papyrushandskrifter som han kom över 1835 och som heter Abrahams bok; 3) ett utdrag ur kyrkans historia som Joseph Smith skrev 1838, kallad Joseph Smith – Historien; samt 4) Trosartiklarna, en sammanställning av kyrkans tro och lära i tretton punkter.