Studiehjälpmedel
Begär, begärelse


Begär, begärelse

Såsom ordet begär(else) används i skrifterna innebär det att avundas någon eller åtrå något, att ha en stark önskan att få något.