Studiehjälpmedel
Elia


Elia

En gammaltestamentlig profet som återvände i de sista dagarna för att ge beseglingsmaktens nycklar till Joseph Smith och Oliver Cowdery. På sin egen tid verkade Elia i Israels norra rike (1 Kung. 17–22; 2 Kung. 1–2). Han hade stor tro på Herren och är omskriven för många underverk. På hans begäran hejdade Gud regnet i tre och ett halvt år. Han uppväckte en pojke från de döda och nedkallade eld från himlen (1 Kung. 17–18). Det judiska folket väntar fortfarande på att Elia ska återvända, såsom Malaki profeterade att han skulle göra (Mal. 4:5). Han är inbjuden som gäst till judarnas påskmåltider, där en öppen dörr och en ledig plats alltid väntar på honom.

Profeten Joseph Smith sa att Elia innehade melkisedekska prästadömets beseglingsmakt och var den siste profeten som gjorde detta intill Jesu tid. Han visade sig på förklaringsberget tillsammans med Mose och gav nycklar till Petrus, Jakob och Johannes (Matt. 17:3). Han visade sig igen med Mose och andra den 3 april 1836 i templet i Kirtland, Ohio, och gav samma nycklar till Joseph Smith och Oliver Cowdery (L&F 110:13–16). Allt detta skedde som förberedelse till Herrens andra ankomst, som Malaki talar om i Malaki 4:5–6.

Elias makt är prästadömets beseglingsmakt genom vilken det som binds eller löses på jorden binds eller löses i himlen (L&F 128:8–18). Herrens utvalda tjänare på jorden i dag innehar denna beseglingsmakt och utför evangeliets frälsande förrättningar för både levande och döda (L&F 128:8).