Studiehjälpmedel
Frälsning


Frälsning

Räddning från både fysisk och andlig död. Alla människor räddas från den fysiska döden tack vare Guds nåd, genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Varje människa kan också av Guds nåd frälsas från den andliga döden genom tro på Jesus Kristus. Denna tro visar sig i att man lever i lydnad mot evangeliets lagar och förrättningar samt tjänar Kristus.

Barns frälsning