Studiehjälpmedel
Josua


Josua

En gammaltestamentlig profet och ledare, och Moses efterträdare. Han föddes i Egypten före Israels barns flykt (4 Mos. 14:26–31). Han och Kaleb var bland de tolv spejare som sändes till Kanaan. De var de enda som avgav en gynnsam rapport om landet (4 Mos. 13:9, 16–33; 14:1–10). Han dog vid 110 års ålder (Jos. 24:29). Josua var ett gott exempel på en hängiven profet och stridsman.

Josuas bok

Denna bok har namn efter Josua eftersom han spelar en framträdande roll i den och inte för att han skrivit den. Kapitel 1–12 beskriver erövringen av Kanaan. Kapitel 13–24 berättar om hur Israels stammar delar upp landet och om Josuas sista råd till folket.

Två viktiga verser i Josuas bok är Herrens befallning till honom att meditera över skrifterna (Jos. 1:8) och Josuas uppfordran till folket att vara trofasta till Herren (Jos. 24:15).