Studiehjälpmedel
Sömn


Sömn

Ett vilotillstånd under vilket man är inaktiv och omedveten. Herren har rått sina heliga att inte sova mer än nödvändigt (L&F 88:124). Sömn kan också symbolisera den andliga döden (1 Kor. 11:30; 2 Ne. 1:13) eller den fysiska döden (Morm. 9:13).