Studiehjälpmedel
Helige Andens gåva, den


Helige Andens gåva, den

Alla värdiga döpta medlemmar i kyrkan har rätten att åtnjuta den Helige Andens ständiga inflytande. Efter dopet in i Jesu Kristi sanna kyrka får man den Helige Andens gåva genom handpåläggning av någon som har den rätta myndigheten (Apg. 8:12–25; Moro. 2; L&F 39:23). Mottagandet av den Helige Andens gåva kallas ofta dopet i eld (Matt. 3:11; L&F 19:31).