Studiehjälpmedel
Begynnelsen


Begynnelsen

Betyder vanligtvis tiden före detta jordeliv – det vill säga föruttillvaron. Ibland kallas Jesus Kristus ”Begynnelsen”.