Studiehjälpmedel
Uthärda


Uthärda

Att stå fast i sitt beslut att hålla Guds bud trots frestelser, motgångar och svårigheter.