Studiehjälpmedel
Young, Brigham


Young, Brigham

En apostel i den nyligen återställda kyrkan och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas andre president. Han ledde de heliga västerut från Nauvoo i Illinois till Saltsjödalen och var en framstående kolonisatör i västra Förenta staterna.