Skrifterna
Läran och förbunden 126


Kapitel 126

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Brigham Youngs hus i Nauvoo i Illinois den 9 juli 1841. Vid den här tiden var Brigham Young president för de tolv apostlarnas kvorum.

1–3: Brigham Young lovordas för sitt arbete och befrias från framtida resor utomlands.

1 Käre och högt älskade broder aBrigham Young! Sannerligen, så säger Herren till dig: Min tjänare Brigham, det krävs inte längre av din hand att du ska lämna din familj som i gångna tider, för ditt offer är godtagbart för mig.

2 Jag har sett hur du har aarbetat och slitit med att resa för mitt namns skull.

3 Därför befaller jag dig att sända mitt ord vida omkring och ta särskilt väl hand om din afamilj från denna stund och för evigt. Amen.