Skrifterna
Läran och förbunden 7


Kapitel 7

Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i april 1829, när de genom urim och tummim frågade om Johannes, den älskade lärjungen, var kvar i köttet eller hade dött. Uppenbarelsen är en översatt version av den uppteckning som Johannes gjorde på pergament och som han själv gömde.

1–3: Johannes den älskade kommer att leva tills Herren kommer; 4–8: Petrus, Jakob och Johannes innehar evangeliets nycklar.

1 Och Herren sa till mig: ”aJohannes, min älskade, vad bönskar du? För om du ber om det du önskar, ska det ges åt dig.”

2 Och jag sa till honom: ”Herre, ge mig makt över adöden, så att jag kan leva och föra själar till dig.”

3 Och Herren sa till mig: ”Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Eftersom du önskar detta ska du astanna kvar tills jag kommer i min bhärlighet, och du ska cprofetera inför nationer, släkten, tungomål och folk.”

4 Och därför sa Herren till Petrus: ”Om jag vill att han ska stanna kvar tills jag kommer, vad rör det dig? För hans önskan var att kunna föra själar till mig, men du önskade att du snart kunde komma till mig i mitt arike.

5 Jag säger dig, Petrus, att detta var en god önskan, men min älskade har önskat att han kunde göra mer, eller ett ännu större verk ibland människorna än han tidigare har gjort.

6 Ja, han har åtagit sig ett större verk, därför ska jag göra honom lik en flammande eld och en atjänande ängel. Han ska betjäna dem som ska bli frälsningens barvingar, vilka bor på cjorden.

7 Och jag ska utse dig till att betjäna honom och din broder Jakob, och åt er tre ska jag ge denna makt och anycklarna till detta tjänandeverk, till dess jag kommer.

8 Sannerligen säger jag er: Ni ska båda få enligt era önskningar, för ni agläder er båda åt det som ni har önskat.”