Skrifterna
Läran och förbunden 80


Kapitel 80

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Stephen Burnett i Hiram i Ohio den 7 mars 1832.

1–5: Stephen Burnett och Eden Smith kallas att predika på den plats de själva väljer.

1 Sannerligen, så säger Herren till dig min tjänare Stephen Burnett: Gå ut, gå ut i världen och apredika evangeliet för varje levande varelse som kommer inom hörhåll för ljudet av din röst.

2 Och eftersom du önskar en följeslagare ska jag ge dig min tjänare Eden Smith.

3 Gå därför ut och predika mitt evangelium, antingen norrut eller söderut, österut eller västerut, det har ingen betydelse, för ni kan inte gå fel.

4 Förkunna därför det som ni har hört och förvisso tror på och avet är sant.

5 Se, detta är hans vilja som har akallat er, er Återlösare, ja, Jesus Kristus. Amen.