Skrifterna
Läran och förbunden 16


Kapitel 16

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Peter Whitmer den yngre i Fayette i New York i juni 1829 (se överskriften till kapitel 14). Peter Whitmer den yngre blev senare ett av de åtta vittnena till Mormons bok.

1–2: Herrens arm är över hela jorden; 3–6: Att predika evangeliet och frälsa själar är av största värde.

1 aHör, min tjänare Peter, och lyssna till Jesu Kristi, din Herres och din Återlösares, ord!

2 För se, jag talar till dig med skärpa och med kraft, för min arm är över hela jorden,

3 och jag ska berätta för dig det som ingen människa vet utom jag och du.

4 För du har många gånger önskat att av mig få veta vad som skulle vara av största värde för dig.

5 Se, välsignad är du för detta och för att du har talat mina ord, som jag har gett dig i enlighet med mina bud.

6 Och se, nu säger jag dig, att det som kommer att bli av största värde för dig är att förkunna omvändelse för detta folk, så att du kan föra själar till mig, så att du med dem kan vila i min Faders rike. Amen.

      • Se L&F 15 för liknande korshänvisningar.