Skrifterna
Läran och förbunden 65


Kapitel 65

Uppenbarelse om bön given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio den 30 oktober 1831.

1–2: Nycklarna till Guds rike anförtros människan på jorden, och evangeliets sak ska triumfera; 3–6: Under tusenårsriket ska himmelriket komma och förenas med Guds rike på jorden.

1 Hör och ge akt på en röst som från en som sänts ner från höjden och som är mäktig och kraftfull och som går ut till jordens ändar, ja, vars röst ljuder för alla människor: aBered Herrens väg, gör hans stigar raka.

2 Guds arikes bnycklar anförtros människan på jorden, och därifrån ska evangeliet rulla fram till jordens ändar liksom cstenen – som utan händer är uthuggen ur berget – ska rulla fram tills den har duppfyllt hela jorden.

3 Ja, en röst som ropar: Bered Herrens väg, bered Lammets amåltid, gör er redo för bbrudgummen.

4 Be till Herren. Åkalla hans heliga namn. Kungör hans underbara gärningar bland folken.

5 Åkalla Herren så att hans rike kan gå ut över jorden, så att dess invånare kan ta emot det och bereda sig för kommande dagar då Människosonen ska akomma ner i himlen, bklädd i sin chärlighets glans, för att möta dGuds rike som är upprättat på jorden.

6 Låt därför aGuds rike gå ut så att bhimmelriket kan komma och så att du, o Gud, kan förhärligas i himlen liksom på jorden så att dina fiender kan underkuvas, för cdin är äran, makten och härligheten i evigheters evighet. Amen.