Skrifterna
Läran och förbunden 22


Kapitel 22

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Manchester i New York den 16 april 1830. Denna uppenbarelse gavs till kyrkan som en följd av att några som tidigare hade blivit döpta nu önskade förena sig med kyrkan utan att bli döpta på nytt.

1: Dopet är ett nytt och evigt förbund; 2–4: Bemyndigat dop är nödvändigt.

1 Se, jag säger er att jag har låtit avskaffa alla agamla förbund genom detta, och detta är ett bnytt och ett evigt förbund, ja, det som var från begynnelsen.

2 Om därför även en människa skulle bli döpt ett hundra gånger, är det inte till hennes nytta, för ni kan inte gå in genom den trånga porten genom aMoses lag, inte heller genom era bdöda gärningar.

3 För det är för era döda gärningars skull som jag har låtit upprätta detta sista förbund och denna kyrka åt mig, ja, liksom i forna dagar.

4 Gå därför in genom aporten såsom jag har befallt, och bförsök inte ge er Gud råd. Amen.