Skrifterna
Läran och förbunden 15


Kapitel 15

Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till John Whitmer i Fayette i New York i juni 1829 (se överskriften till kapitel 14). Budskapet är förtroligt och mycket personligt i det att Herren berättar om vad bara John Whitmer och han själv kände till. John Whitmer blev senare ett av de åtta vittnena till Mormons bok.

1–2: Herrens arm är över hela jorden; 3–6: Att predika evangeliet och frälsa själar är av största värde.

1 Hör, min tjänare John, och lyssna till Jesu Kristi, din Herres och din Återlösares ord!

2 För se, jag talar till dig med skärpa och med akraft, för min arm är över hela jorden,

3 och jag ska berätta för dig det som ingen människa vet utom jag och du.

4 För du har många gånger önskat att av mig få veta vad som skulle vara av största värde för dig.

5 Se, välsignad är du för detta och för att du har talat mina ord, som jag har gett dig i enlighet med mina bud.

6 Och se, nu säger jag dig, att det som kommer att bli av största värde för dig är att aförkunna omvändelse för detta folk, så att du kan föra själar till mig, så att du med dem kan bvila i min cFaders drike. Amen.